Personuppgiftspolicy

Allmänt

Vi på Sticky Beat registrerar och behandlar de personuppgifter som samlas in när du använder vår hemsida och om anmält dig till vårt nyhetsbrev. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Vi på Sticky Beat är personuppgiftsansvariga och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Insamlingen av personuppgifter, hur du använder hemsidan och din närvaro på listan för våra nyhetsbrev kommer användas för att göra din Sticky-upplevelse så bra som möjligt, samt som underlag för vår vidare utveckling av både hemsida och innehåll i våra artiklar och på våra siter.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter och supportärenden via mejl, t.ex. noteringar om frågor, ändringar eller förbättringar vi genomför.

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter vi lagrar från dig som besökare av vår hemsida eller prenumerant av vårt nyhetsbrev är:

  • Namn
  • E-post
  • IP-adress

Vi lagrar personuppgifterna så länge du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer enbart att behandlas av Sticky Beat.

Dina rättigheter

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter. Du kan också när som helst avanmäla dig från våra nyhetsutskick, så raderas dina personuppgifter automatiskt från våra system.

Personuppgiftsansvarig

Sticky Beat är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).