Digitalisering och besöksnäring

I ett pilotprojekt, i samarbete med Karlstads Universitet och Region Värmland, driver Sticky Beat en innovationsprocess med syfte att skapa morgondagens upplevelser för turister i Värmland.

Tillsammans med Långban Gruv- och kulturby samt Vildmark i Värmland ser vi gemensamt på hur de skulle kunna digitalisera sina verksamheter på bästa sätt. Pilotprojektet består av forskningsresearch och tre workshops som genomförs med beslutsfattare, entreprenörer och besökare.

Efter de tre inledande workshoparna går projektet in i en ny fas den 1 april. Då ska en prototyp tas fram för någon typ av digital lösning som ska vara klar 31 mars 2018. Därefter får de deltagande företagen vidareförädla idéerna, samtidigt som de digitala lösningarna även ska erbjudas andra besöksmål i Värmland.

Läs mer vad NWT och SVT skriver om projektet, eller titta på SVTs inslag 5.50 in i sändningen.

0