Green Drive Region

Tuffa klimatmål, kraftig urbanisering och hög livskvalitet. Tre svåra uppdrag för våra politiker och beslutsfattare. Men också tre gigantiska möjligheter. Förändringshastigheten i vårt samhälle är rekordhög, vilket kräver att fler av oss engageras för att vi ska kunna reda ut de här frågorna. Så, hur kan vi på ett innovativt sätt kombinera spelmekanik med lekfullt berättande, för att få fler att leva efter ett mer flexibelt mindset och på det sättet skapa ännu bättre möjligheter för framtiden?

En kall, solig dag i februari blev vi på Sticky Beat inbjudna till inre hamn i Karlstad för att diskutera hur man skulle kunna använda spelmekanik för att levandegöra workshops. Ett uppdrag som redan där blev intressant, men som också blev tusen gånger viktigare när det visade sig att det handlade om att vi skulle ta en fight för miljön på samma gång!

Beslutsfattare, politiker och bilister måste bli mindre reaktiva och mer “för-kloka”

Förändringshastigheten i vårt samhälle är rekordhög

Initiativet till den här miljö-fighten kommer från projektet Green Drive Region, inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge, där målet är att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken. De globala klimatmålen, som ligger till grund för den här typen av projekt, är tuffa och det av en anledning. Fossila bränslen är inte här för att stanna och vi behöver agera för att driva utvecklingen mot något annat, mer hållbart.

 

Vår utmaning, men samtidigt vår möjlighet, med den här spelutvecklingen var att på ett klurigt sätt få fler att byta tankesätt och attityd när det kommer till beslutsfattande och fossila bränslen. Hur kan vi få beslutsfattare, politiker och bilister att bli mindre reaktiva och mer “för-kloka” under tre timmar av workshopande?

Spelarna kommer uppleva det som att de slängs fram och åter i tid, vilket kan vara förvirrande till en början

Redan vid det där första mötet i februari hos Attityd, var det solklart att personas skulle bli en central roll i spelmekaniken, eftersom det engagerar och får oss att tänka in fler perspektiv. Men på vilket sätt? Och hur många personas? Och även andra, mer praktiska frågor: Hur begränsar vi spelet till endast tre timmar? Och hur gör vi det till en upplevelse för deltagarna där de, förutom ett nytt mindset, dessutom får minimal avrapportering från denna workshop? Och hur får vi spridning på spelet i efterhand, så att fler kan få genomgå denna resa?

Med hjälp av Fredrik Holms rapport “Scenarier för ett fossiloberoende Inre Skandinavien 2030”, som på ett kortfattat sätt förklarar situationen just nu samt vilka framtidsspaningar det kan vara värt att hålla koll på, satte vi oss ned på Sticky Beat och började skapa spelet för att levandegöra exakt det och samtidigt förändra deltagarnas tankemönster.

Släppa gamla tankemönster

Lösningen blev ett specialutvecklat kortspel (leken har 43 kort) där spelkorten följer ett till synes kronologiskt tidsmönster från 2018 till 2030, men deltagarnas resa genom korten gör det inte. Varje numrerat kort kommer att hänvisa till ett efterföljande, men deltagarna kan inte gissa sig till vilket på förhand. Som spelare kommer man att uppleva det som att man slängs fram och åter i tid, vilket kan vara förvirrande till en början, men det är också det som gör det så effektivt. Ett effektivt sätt att få fler att tänka utanför boxen och släppa gamla tankemönster!

 

Det som håller spelet samman och gör det mer gripbart, är berättelsen om “Signe”. Den tjej som deltagarna tar hand om och får vara med och beskriva genom hela resans gång; Vem är hon? Vilka intressen har hon? Hur ser hennes livssituation ut? Vad tycker hon om den här förändringen? Detta gör att deltagarna hela tiden måste förhålla sig till henne som person och inte bara en invånare. Ett sätt för oss att få deltagarna att hela tiden tänka ur ett emotionellt perspektiv. 

En upplevelse som förflyttar människor, får dem att byta tankesätt och attityd

Spelet designades också med ett tillhörande manus och i pdf:form, för att vem som helst ska kunna sätta upp workshopen, och spelet, när som helst och vart som helst.

Personifiering, tidshopp och analys

Nyckeln som gör det här spelet till en “förändrare av mindsets” är personifieringen, tids-hoppen och analysen av de tidigare fattade besluten. Att deltagarna ständigt måste försöka kombinera “helikopterperspektivet” och den mer detaljerade och personnära upplevelsen av Signes liv och vardag. Var och en kommer på det här sättet att i sin egen takt och med sin “egna Signe” att komma till slusatsen om att reaktiva och efterkloka beslut inte är att föredra framför “för-kloka” beslut (förutseende beslut). Speciellt inte i den förändringstakt saker sker i vårt samhälle idag.

 

Det är den här typen av upplevelser vi på Sticky Beat älskar att utveckla, oavsett om de är digitala eller analoga. Upplevelser som förflyttar människor, får dem att byta tankesätt, attityd eller som helt enkelt gör skillnad för flera i slutänden.

Om du är nyfiken att prova, eller helt enkelt inspireras för att göra liknande workshops själv, så finns spelet i helhet att ladda ner med tillhörande manus. Om du använder det är vi naturligtvis jätteintresserade av hur det gick och vad du lärde dig.

Spelet
GDR-Spelet.pdf

Manus
Spelmanus_GDR-spelet.pdf

Frågor och funderingar?

Prata med Cherin Nilsson, vår innovationsledare för Green Drive Region. Hon vet det mesta om projektet! Du når henne via:

0