Frizon

I dagens Sverige mobbas 60 000 barn dagligen, på skolgårdar, i klassrum och i sociala medier. De utsätts för en fysisk, psykisk och digital mobbning som de aldrig finner en frizon från. Hur kan vi på ett innovativt sätt kombinera ny teknik med kraftfullt berättande för att få ner den siffran?

Sticky Beat har de senaste åren genomgått en förflyttning från digital produktionsbyrå till digital innovationsbyrå. Det är en större förändring än man kanske tror och det har självklart inneburit en stor utmaning för oss som företag. Både i att skapa förutsättningar internt och i att samtidigt bevisa det för omvärlden. Därför kändes det viktigt att befästa vårt DNA, “We love tomorrow”, genom att verkligen göra något åt morgondagen.

En del av VR-upplevelsen i ett tidigt skede av utvecklingsfasen.

Med det som bakgrund valde vi att ta fajten mot mobbning på ett innovativt sätt, med en teknologi som ingen riktigt utforskat ännu. På det här sättet skulle mobbningsfrågan också belysas ur ett nytt perspektiv. Så när vi sommaren 2014 fick tillgång till vårt första utvecklingskit för Oculus Rift satte vi direkt igång med vår första VR-produktion.

En personaliserad upplevelse

Genom Frizon utmanade vi oss själva att verkligen göra skillnad för utsatta människor med hjälp av digital innovation. Att använda nyskapande VR för att skapa en stark och personaliserad upplevelse av mobbning blev vårt egna och viktiga uppdrag.

Hur kan vi på ett innovativt sätt hitta vägar att motverka mobbning?

Vår sätt att angripa utmaningen var att fundera på hur vi kunde göra upplevelsen så stark för en deltagare att hen aldrig skulle glömma den. Svaret låg i att låta deltagarens upplevelse bygga på hens egna person och inte vara en upplevelse av vad någon annan har upplevt. Personalisering är en av de starkaste drivkrafterna bakom dagens digitala förflyttningar, helt enkelt eftersom man allra enklast knyter an till sig själv, sina egna val och känslor.

På Adobe Creative Meetup visades Frizon upp och Andreas Stjärnhem pratade om digital storytelling.

Mer än bara spel, film och underhållning

Frizon visades upp på Adobe Creative Meetup

Frizon är därför en VR-upplevelse i 3D där deltagaren matar in fakta om sig själv, kön/sexualitet/hudfärg/namn/osv, för att sedan uppleva hur det är att ta skydd på en skoltoalett undan sina plågoandar. Händelserna därinne bygger på forskning från svenska antimobbnings-organisationer och de är tydliga exempel på vad man utsätts för som mobbad idag. Upplevelsen är en två minuter lång personaliserad mardröm som tar kraft från den man verkligen är.

Frizon var vårt första passionerade steg in i VR-världen

Tanken med Frizon var redan från början att bygga upplevelsen och samtidigt prata om den. Det har låtit oss få ta plats i forum och på scener och gett människor möjligheten att testa upplevelsen och föra insikterna vidare. Det har också hjälpt oss att visa hur VR kan vara så mycket mer än bara spel, film och underhållning och gjort det tydligt hur nya teknologier är fantastiska bärare av historier och perspektiv.

Inspiration för kommande projekt

Frizon testas av deltagarna på Adobe Creative Meetup.

Med VR har vi en unik möjlighet att flytta deltagarna till en helt annan plats och i det blir personalisering ett kraftfullt verktyg. I Frizon kan man mata in uppgifter om sig själv och på så sätt få en starkare upplevelse. Men man kan lika gärna prova att vara någon annan för att få ett annat perspektiv och förhoppningsvis en större förståelse.

Frizon var vårt första passionerade steg in i VR-världen. Det finns massor av sätt att utveckla det vidare på. Inte minst med den senaste tidens tekniska framsteg. Men i dagsläget är det osäkert hur vi tar Frizon vidare. Kanske låter vi det helt enkelt vara en inspiration för kommande projekt. Har du idéer hur Frizon skulle kunna komma till nytta ute i verkliga världen så är du mer än välkommen att kontakta oss.

0