Vår verksamhet vilar på två glada ben. Digitalt hantverk och glädjefylld innovation.

Det förstnämnda benet, digitalt hantverk, är ett resultat av vår långa erfarenhet att bygga digitala upplevelser, tjänster, spel och produkter som haft någon form av teknisk eller kommunikativ utmaning i sig. Vi är oerhört nyfikna, men inte bara på digitala tekniker för dess egen skull, utan tekniker som faktiskt löser de problem vi ställs inför. Så om någon har en klurig utmaning till oss så kliar det i fingrarna direkt.

Det andra benet, glädjefylld innovation, är helt enkelt vårt unika förhållningssätt till innovation: Innovation måste drivas av glädje. Glada hjärnor är mer kreativa än andra och mer kreativa hjärnor löser problem mer innovativt än andra. Så vi använder något som vi värmlänningar alltid varit duktiga på: att skapa glädje och trygghet i rummet man befinner sig i så att detta tar eliminerar begränsningarna man som människa annars gärna sätter på sig själv. Hela vår metod bygger därför på sann glädje som kraftkälla till innovationer med resultat.

Agil metodik, nära kommunikation och tydliga milstenar.

Agilitet! Vi arbetar utifrån den agila metodiken för att möjliggöra ett produktivt autonomt mindset som driver hållbar, jämlik och inkluderade innovation och kreativitet.

Kommunikation! Tydlig kommunikation är väldigt viktig i en agil innovationsprocess. Teamet, vi och ni, behöver känna förtroende och tillit till processen och för det krävs det rak och transparent kommunikation i alla delar av arbetet. Vi strävar därför alltid efter att ha ETT team från början och undviker hierarkier i kommunikationsvägarna. Vi vill driva projekt där allas idéer och nyanser bidrar till innovationen. Ett verktyg för det är att tidigt skapa möjlighet för teamet att kommunicera löpande och alla i teamet känner möjlighet att bidra och dela med sig av idéer och förslag.

Planering och leveranser! Tydliga målsättningar och deadlines är en viktig del av en kvalitativ leverans och för att säkerhetsställa att vi alltid levererar i tid och över förväntning arbetar vi med tydliga milestones och delmål i det gemensamma teamet.