Lekfullt lärande och gamification inom industrin

Kan ett mobilspel hjälpa till med att göra industrin säkrare? Vi är övertygade om det. Därför har vi tillsammans med SSG tagit fram ett mobilspel som ska minska andelen olyckor inom industrin.

SSG har länge arbetat med att skapa en säkrare arbetsmiljö inom industrin. Nu testas ett nytt koncept för att minska andelen olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö genom ett mobilspel. I spelet, som heter Safety Factory, driver man en fabrik där säkerhetstänkande och förebyggande åtgärder belönas, och slarv och olyckor straffar sig.

Undersökningar visar att många personer, i synnerhet i Sverige, spelar. Det som spel är väldigt bra på är att skapa engagemang. Rätt använt kan spelmekanik och gamification få vardagliga saker att bli roligare och ökar möjligheterna att ändra beteenden på riktigt. Människor lär sig bäst när de har kul och får göra det på sina villkor.

I Spelet Safety Factory gäller det att sköta en fabrik över tid. Arbetarnas erfarenhet och arbetsmoral påverkar produktionstakten. Olyckor och tillbud gör att produktionen minskar, medan säkerhetsutbildningar för de anställda i spelet gör att den ökar. Spelaren får push-notiser när något händer, och dagligen får man en rapport kring intäkter, utveckling och eventuella tillbud. För att spela gör man korta nedslag under dagen och spelet passar därför bra för de som inte kan använda sin mobiltelefon så ofta, som till exempel för entreprenörer.

Viljan att lära sig något ökar när man har roligt längs vägen, då uppskattar man det mer och repeterar det oftare.

Michael Dabrowski

Just nu finns spelet som en prototyp som har tagits fram under ett antal arbetsmöten tillsammans med SSG, StoraEnso, BillerudKorsnäs, Södra, Packaging GreenHouse och Paper Province. Prototypen lanserades till SSGs Säkerhetskonferens som arrangerades nyligen. Responsen från omgivningen har varit väldigt positiv och nu tittar Sticky Beat tillsammans med SSG på hur den kan utvecklas vidare framåt. Målsättningen är att kunna lansera ett färdigt spel inom det här området, kanske kring årsskiftet.

Läs mer om Safety Factory och hur gamification används inom säkerhetsutbildningar hos SSG.

0