En säkrare industri

Tillsammans med SSG har vi tagit fram den mobila appen SSG On Site, ett digitalt verktyg riktat mot entreprenörer inom industrin. SSG On Site ger förutom säkerhetsinformation även tillgång till  smarta och användbara funktioner som kan nås direkt via mobiltelefonen.

I appen kan en entreprenör få lokal information om en industrianläggning så som lastnings- och lossningsinformation, säkerhetsinformation, aktuella nyheter och kontaktuppgifter till både andra entreprenörer och anställda på anläggningen. Det finns dessutom en detaljerad kartvy där viktiga platser och funktioner är utmärkta. Genom att samla all information på ett lättillgängligt ställe skapar vi en säkrare arbetsmiljö för entreprenören.

Målet var att identifiera hur vi kunde skapa en tjänst som blir en naturlig plats för användarna. Något de vill återkomma till för att få relevant information. Via workshops, med utgångspunkt i användarupplevelsen, fick vi tillsammans med SSG och industrin en bra insikt och förståelse för kundresan. Detta resulterade sedan i en första version av den mobila appen SSG On Site.

Det kommande halvåret kommer appen att vidareutvecklas med ny funktionalitet, i tätt samarbete med SSG, industrin och inte minst slutanvändarna.

Läs mer mer om SSG On Site på SSGs webbplats.

0