Ett kreativt kretslopp

Ett kreativt kaos behöver en fast struktur. Därför jobbar vi efter fyra tydliga faser: AHA!, OCH!, FOKUS! och WOW! Tillsammans ger de oss förutsättningar att skapa digitala lösningar med en insikt som löser våra kunders behov och utmaningar. Som följs upp och förbättras. Ett kreativt kretslopp. Det fina är att de kan göras i en naturlig följd, där varje fas ger ett avstamp in i nästa, eller var för sig.

 

Analysfas som genom research, workshops och analyser leder till en insikt att bygga på.

I AHA! -fasen jobbar vi med saker som omvärldsanalys, workshops, trendspaningar, intervjuer, data, analys & optimering, förstudier och massor av andra grepp för att verkligen få en gedigen kunskap om kunden, dess utmaningar och möjligheter.

Fasen leder fram till en insikt att använda som grund i vidare idéarbete som sammanställs i ett strategi- och analysdokument.

 

Kreativ fas som testar så många idéer som möjligt för att hitta lösningar som lyfter insikten.

Insikten från AHA! -fasen tas vidare till OCH! -fasen där vi utforskar, vrider och vänder, kastar bort och börjar om tills vi når en lösning som håller hela vägen. Till hjälp tar vi workshops, moodboardsprototyper, designUX, wireframes, teknisk research. Allt som hjälper oss att testa teser och ta oss närmare den perfekta lösningen.

Arbetet sammanställs i en Idépresentation där vi visualiserar och resonerar om vad och hur vi tillsammans tar oss vidare. Efter godkänd idé görs ytterligare arbete i OCH! -fasen för att detaljera lösningen i så stor utsträckning som möjligt.

 

Produktionsfas som fokuserar på att realisera den allra bästa lösningen och skapa en färdig produkt.

FOKUS! -fasen handlar helt om att jobba fram ett slutresultat. Vi går från insikt, via idé till något konkret. Här närmar vi oss målet med hjälp av wireframes, designUX, frontend, backend och tester. Även om siktet nu är inställt på att realisera idén kommer det ske ändringar och förbättringar längs vägen. Hela tiden i ett tätt samarbete med kunden där vi tillsammans letar efter de smartaste och smidigaste lösningarna.

I slutet av fasen har vi nått fram till en produkt, tjänst eller något annat som stöds av insikten och är format efter idén.

 

Utvärderingsfas som följer den färdiga produkten, drar slutsatser och lyfter absoluta sanningar om den.

Digitala lösningar har inget slut. WOW! -fasens uppgift är att analysera resultatet och användningen av den färdiga produkten för att hitta sätt att göra den ännu bättre. Analys & optimering, intervjuer och enkäter är exempel på verktyg som används. Slutsatser och sanningar leder tillbaka till en ny AHA! -fas där ett förbättringsarbete tar fart. Ett kreativt kretslopp.

Arbetet i fasen leder till ett utvärderingsdokument som analyserar hur väl insikten, idén och produkten har fungerat. Det sammanställer slutsatser och lärdomar och föreslår förbättringspunkter och tankar om vidareutveckling.