Life2053

Om hela jordens befolkning levde som genomsnittssvensken skulle vi behöva tre jordklot för att försörja oss alla. För att nå ett hållbart samhälle måste vi därför ändra vårt sätt att leva. Hur skulle då livet kunna se ut om 40 år om vi radikalt minskar energianvändningen utan att ge avkall på livskvaliteten? Life2053 har vridit och vänt på frågan och baserar sina svar på den senaste framtidsforskningen inom miljöområdet.

Life2053 är utvecklat inom ramen för projektet ”Prototyping the Future” av Green Leap och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) med finansiering från Energimyndigheten. Målet var att visa hur livet skulle kunna se ut i en hållbar framtid.

Vi på Sticky Beat fick äran att skapa webbplatsen life2053.se, eller prototypen som den kallades. Det hela handlar om hur ditt liv ser ut 2053. Man gör val, en scen målas upp och man får göra nya val baserat på vad man valt tidigare. Detta resulterar i en redovisning av vilka miljöavtryck man gör. De går också att jämföra med hur det ser ut idag. I scenerna finns mängder av information i form av hotspots som exempelvis beskriver teknikframsteg som förväntas.

Prototypen är en ganska avancerad WordPress-lösning och anpassad för desktop och tablet. Designen kommer från Veryday – ett av världens främsta industridesignföretag som bland annat ligger bakom Baby Björns produkter och Koenigseggs bilar.

Det är oftast väldigt dystopiskt när man pratar om framtidens klimat. Därför var det intressant att jobba med det här projektet som också tar hänsyn till förväntade tekniska framsteg som bidrar till minskad belastning på miljön. Vi har alla ett ansvar för klimatet och hur vi väljer att leva påverkar tveklöst den jord vi lämnar över till våra barn. Men samtidigt har vi väl alla känt en hopplöshet inför situationen; det spelar ingen roll vad jag gör, det går ändå åt skogen med miljön. Här får man lite hopp om framtiden, trots allt, och det är gött för We Love Tomorrow!

Frågor och funderingar?

Prata med Anders Hammar, vår utvecklare för Life2053. Han vet det mesta om projektet! Du når honom via:

0