Kunskap som kommunikation

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring på svenska, är ett utmärkt sätt att nå ut till kunder på deras egna villkor. Det skapar intresse och förtroende för varumärket, samtidigt som det ger ett konkret värde för besökarna i form av användbart innehåll.

Tillsammans med Lowe Brindfors har vi tagit fram en plattform för Trygg-Hansas content marketing satsning. En plattform med höga krav på sökmotoroptimering, prestanda och återanvändbarhet. Allt samtidigt som den är enkel för redaktörer att arbeta med och kan hantera stora mängder av innehåll och trafik.

Flera sajter baserade på samma plattform

För tillfället drivs fyra separata sajter på samma plattform. Hemmet, där det finns massor av tips och experthjälp för ett säkrare hem. Familjen, med kloka tips och goda råd för en tryggare vardag. Lättplockade vuxenpoäng, där ungdomar kan få tips och tricks på vägen mot ett självständigt liv. Samt NPF-guiden som syftar till att öka kunskap och förstelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Med content marketing kommer man också åt sökvolymer inom målgruppen som inte konkret handlar om företagets produkter. I Trygg-Hansas fall kan det t.ex. handla om att besökaren letar efter information om hur man ska brandsäkra sitt hem, snarare än en sökning om att köpa en hemförsäkring.

Med content marketing kommer man åt sökvolymer inom målgruppen

En annan viktig del i Trygg-Hansas lösning är att innehållet måste vara enkelt att dela för att få spridning på nätet och ge många inlänkar tillbaka till sajten, vilket hjälper till att få bättre sökmotorplaceringar. Det finns även ett grundtänk där relaterat innehåll och listor över de mest delade och lästa artiklarna ständigt är närvarande på sajtens olika sidor.

WordPress som grund

Trygg-Hansas plattform för content marketing baseras på WordPress. WordPress är ett fantastiskt verktyg inte minst på grund av möjligheten att snabbt sätta ihop funktionalitet med färdiga plugins och teman. Till enklare sajter är det en styrka, men det kan snabbt bli ohanterbart för större lösningar där man vill undvika att vara beroende av tredjepartskod som inte ingår i WordPress kärna. Fokus har därför legat på att skapa en långsiktigt hållbar miljö som är lätt att vidareutveckla över tid, fri från utomstående beroenden.

Eftersom WordPress är både skalbart och flexibelt använder vi det till mindre sajter likaväl som stora komplexa

Flera sajter baserade på samma plattform, som utvecklas individuellt och parallellt kräver ett modulärt tänk. Vissa funktioner delas och används av all sajter, medan andra är mer specifika. Ett system av programmatiska moduler, utan inbördes beroenden, gör att utvecklingen av plattformen blir så smidig som möjligt. På Sticky Beat har vi lång erfarenhet av att använda WordPress. Eftersom det är både skalbart och flexibelt använder vi det till mindre sajter likaväl som stora komplexa, eller helt enkelt som administrationssytem till mobila appar och spel. WordPress är ett utmärkt ramverk som vi kontinuerligt använder och bygger vidare på för att effektivt kunna sätta ihop sajter och administrationssystem med återkommande funktionalitet.

Långsiktig digital närvaro

Arbetar man målmedvetet och långsiktigt med content marketing så är det en utmärkt strategi för den digitala nävaron. Det ger kanske inte samma omedelbara effekt som en kampanj kan göra, men den lever desto längre. Har man dessutom en genomtänkt plattform i botten behöver det inte innebära speciellt mycket löpande jobb. Det bli också lätt att skala upp med flera parallella sajter. Precis som Trygg-Hansa har gjort.

Frågor och funderingar?

Prata med Christoffer Larsson, vår seniora utvecklare med stenkoll på WordPress. Han vet det mesta om projektet! Du når honom via:

0