Kids Creative Experience

ING är Nederländernas största bank, med ca 550 bankkontor i Europa. En viktig del av deras varumärke handlar om konst. Banken äger mer än 10 000 konstverk, vilka huvudsakligen visas på bankkontoren och i den egna utställningslokalen i Bryssel. Ett av målen med konstsamlingen är att göra konst tillgänglig för så många som möjligt, samt att främja kreativitet och stötta unga talanger.

Sticky Beat fick våren 2016 förtroendet att ta fram “Kids Creative Experience”, en satsning på bankens yngsta besökare. Som en naturlig koppling till INGs konstintresse tog vi fram en lösning där barnen kan skapa sina egna konstverk under tiden som deras föräldrar gör bankärenden.

En oändlig digital målarduk för att tillsammans skapa världens största målning

På en touchskärm har man tillgång till en rad olika fantasifulla penslar och verktyg som kan användas i skapandet. I sin enklaste form är det ett roligt målarprogram, men det är också fyllt av andra möjligheter: Ett kolloborativt läge där en oändlig digital målarduk skapar förutsättningar för att tillsammans sätta ihop världens största målning. Befintliga konstverk från INGs konstsamling som kan förbättras och förfinas. Streckfigurer som färgläggs likt en målarbok eller en klippdocka där de olika delarna målas och animeras.

Barnens kreationer skickas sedan enkelt, via en knapptryckning, in till ING. Varje vecka väljer de ut några av de inskickade verken som sedan visas på skärmar utplacerade på bankkontoren.

“Kids Creative Experience” är en utmärkt lösning som sysselsätter barnen när deras föräldrar behöver göra sina bankärenden. För ING innebär det att de förenklar kundernas besök samtidigt som de med trovärdighet tar avstamp i sitt befintliga konstintresse. De främjar kreativitet, stöttar unga talanger samt gör konst tillgänglig för så många som möjligt genom att ta de yngsta besökarna, barnen, på allvar.

Frågor och funderingar?

Prata med Henric Byström, vår projektledare för Kids Creative Experience. Han vet det mesta om projektet! Du når honom via:

0