Avega Drone Arena

I Avega Drone Arena lät vi utvecklare på konferensen Öredev programmera virtuella robotar via sina mobiltelefoner. Robotarna delades in i lag och tävlade sedan en mot en i matcher som visades upp på en stor skärm i Avegas mässmonter.

Avega Group är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling och IT. Som så många andra liknande företag har de ständigt ett stort behov av att hitta nya talanger.

I år kom Avega Group till oss med utmaningen att skapa en interaktiv lösning som de kunde använda i sin monter under utvecklarkonferensen Øredev. En lösning för att engagera och skapa intresse för Avega Group, men naturligtvis också för att hitta intressanta utvecklare.

Koncept och idé togs fram genom att använda vår kreativa process där insikter leder till idéspår som görs till konkreta lösningar, som sedan följs upp.

Tillsammans med Avega Group fann vi några tydliga och viktiga insikter som landade i ett spel med retrokänsla, där man kan delta utan att stå i centrum och som lockar folk till montern.

I spelet programmerar mässbesökarna virtuella robotar direkt i sina egna telefoner, via ett enkelt gränssnitt med färdiga kommandon som ska kombineras så smart och effektivt som möjligt. Den färdiga roboten delas in i ett av två lag, Android eller iPhone, innan den skickas in för tävlan. Matchschemat planeras automatiskt och den tävlande får direkt reda på tiden för robotens nästa match.

ett spel med retrokänsla, där man kan delta utan att stå i centrum

Mässmontern utgjorde själva robotarenan. Där visades robotmatcherna och topplistan upp och kampen mellan lagen Android och iPhone redovisades. En naturlig samlingsplats för mässbesökarna att återvända till för att följa sina robotar. Robotarna kan när som helst förfinas och förbättras för att öka chanserna i nästa match.

Det är alltid en utmaning att engagera. Speciellt på en utvecklarkonferens där det hela tiden pågår intressanta föreläsningar. Avega Drone Arena lyckades väldigt väl, mycket tack vare sin asynkrona mekanik, och blev snabbt en snackis. Och Avega Group fick kontaktuppgifter till en hel del tänkbara nyanställningar.

 

Frågor och funderingar?

Prata med Nisse Bryngfors. Han vet det mesta om projektet! Du når honom via:

0