Lösningar

Varje projekt är unikt och således blir varje lösning som vi tar fram till våra kunder unik. Baserat på analys av kundens behov. Framtaget för att uppfylla de mål som vi sätter upp med kunden. Vi tar fram koncept och design utifrån kundens profil och varumärke samt projektets målgrupp och slutligen optimerar lösningen för att addera sånt som vi vill göra ännu bättre.

Nedan kan du läsa om de lösningar som vi har tagit fram för våra kunder.

Lösningar

Mobilapp för Liseberg som gör det roligare att stå i kö.

Lösningar

Hur kan vi på ett innovativt sätt hitta vägar att motverka mobbning?