Vi gillar glädje. Garanterat för att vi är värmlänningar. Men också för att vi älskar skapande, kreativitet och innovation. För det är nämligen så att glädje har en unik egenskap bland alla känslor: Den släpper på bromsen.

Vår hjärna är evolutionärt hårdlödd att upptäcka och lyfta fram risker i vår omgivning. Det har varit livsviktigt för att upptäcka fel och problem innan de tog livet av oss. Men den hårdlödningen har sina baksidor idag, inte minst om det gäller att komma på nya idéer, tjänster och produkter.

Glädje som drivkraft

En glad hjärna är en kreativ hjärna. För om en hjärna känner sig glad och trygg så censurerar den inte nya och ovanliga idéer som uppstått i den främre hjärnloben och sen försöker ta sig vidare genom hjärnan till munnen eller händerna.

Därför är vi helt säkra på att det gäller att skapa projekt, innovationsmiljöer och processer som bygger på glädje snarare än rigida system där reglerna för kreativitet och innovation blir viktigare än resultatet.

Betyder det att vi inte har något system för hur vi arbetar? Ingen metod för t ex innovationsprocesser? Såklart vi har! Vår metod bygger såklart på att det är glädje som är drivkraften.

AHA!

AHA!

-fasen

Hitta insikterna som kommer göra skillnad!

arrows
OCH!

OCH!

-fasen

Driv upp en hel skog av kreativa idéer utifrån insikterna!

arrow
SKAPA!

SKAPA!

-fasen

Skapa upplevelser utifrån de idéer som har kraft från insikterna!

arrow
arrow
En agil process med deltagarna i fokus! arrow
WOW!

WOW!

-fasen

Få nya insikter från deltagarna i upplevelsen!

Ett kreativt kretslopp

Ett kreativt kaos behöver en fast struktur. Därför jobbar vi efter fyra tydliga faser: AHA!, OCH!, SKAPA! och WOW! Tillsammans ger de oss förutsättningar att skapa digitala lösningar med en insikt som löser våra kunders behov och utmaningar. Som följs upp och förbättras. Ett kreativt kretslopp. Det fina är att de kan göras i en naturlig följd, där varje fas ger ett avstamp in i nästa, eller var för sig.

AHA!-fasen

I AHA! -fasen jobbar vi med saker som omvärldsanalys, workshops, trendspaningar, intervjuer, data, analys & optimering, förstudier och massor av andra grepp för att verkligen få en gedigen kunskap om kunden, dess utmaningar och möjligheter.

Fasen leder fram till en insikt att använda som grund i vidare idéarbete som sammanställs i ett strategi- och analysdokument.

OCH!-fasen

Insikten från AHA! -fasen tas vidare till OCH! -fasen där vi utforskar, vrider och vänder, kastar bort och börjar om tills vi når en lösning som håller hela vägen. Till hjälp tar vi workshops, moodboards, prototyper, design, UX, wireframes, teknisk research. Allt som hjälper oss att testa teser och ta oss närmare den perfekta lösningen.

Arbetet sammanställs i en Idépresentation där vi visualiserar och resonerar om vad och hur vi tillsammans tar oss vidare. Efter godkänd idé görs ytterligare arbete i OCH! -fasen för att detaljera lösningen i så stor utsträckning som möjligt.

SKAPA!-fasen

SKAPA! -fasen handlar helt om att jobba fram ett slutresultat. Vi går från insikt, via idé till något konkret. Här närmar vi oss målet med hjälp av wireframes, design, UX, frontend, backend och tester. Även om siktet nu är inställt på att realisera idén kommer det ske ändringar och förbättringar längs vägen. Hela tiden i ett tätt samarbete med kunden där vi tillsammans letar efter de smartaste och smidigaste lösningarna.

I slutet av fasen har vi nått fram till en produkt, tjänst eller något annat som stöds av insikten och är format efter idén.

WOW!-fasen

Digitala lösningar har inget slut. WOW! -fasens uppgift är att analysera resultatet och användningen av den färdiga produkten för att hitta sätt att göra den ännu bättre. Analys & optimering, intervjuer och enkäter är exempel på verktyg som används. Slutsatser och sanningar leder tillbaka till en ny AHA! -fas där ett förbättringsarbete tar fart. Ett kreativt kretslopp.

Arbetet i fasen leder till ett utvärderingsdokument som analyserar hur väl insikten, idén och produkten har fungerat. Det sammanställer slutsatser och lärdomar och föreslår förbättringspunkter och tankar om vidareutveckling.