Stolthet kommer inte på kommando

Framgångsrikt varumärkesarbete börjar inifrån och medarbetarnas stolthet över det egna varumärket är guld värd. Men stolthet kommer inte på kommando, det vet alla. Därför är employer branding och nöjda medarbetare ett område som blir allt viktigare.

Det gäller även i min bransch – elbranschen. Här finns en utbredd stolthet över själva tekniken, men vi har varit dåliga på att uppmärksamma den nytta vi faktiskt tillför våra kunder i form av ljus och värme, en bekvämare vardag och grundförutsättningen för hela vårt moderna samhälle. Men vi börjar bli bättre. För intern stolthet bygger bra arbetsplatser – och vise versa – och vi behöver en bra berättelse som kan attrahera morgondagens engagerade medarbetare till en av Sveriges viktigaste branscher.

Att valet föll på att utveckla ett spel har många orsaker. Inte minst att det är ett oväntat grepp i en traditionell bransch. Ett spel är också roligt, ger förströelse och ger en möjlighet att utmana andra. Sist, men inte minst kan ett spel också arbeta med en symbolik som är svår att få fram på andra sätt. Resultatet blev Drivkraft – ett pusselspel där man ska länka ihop punkter som producerar el med andra punkter som behöver el för att få liv. På det sättet synliggör spelet vad vi faktiskt gör i vår bransch: vi tänder upp och ger drivkraft åt hela landet, ort för ort, landskap för landskap. Ett bakomliggande syfte är ”katedralbyggartanken” där man, förutom att tävla mot sig själv och andra, också blir en del i en större helhet där man hjälps åt att tända upp hela Sverige till 100 procent.

Spelet har varit en viktig del i vårt arbete att kommunicera med och aktivera branschens medarbetare.

Spelet har varit en viktig del i vårt arbete att kommunicera med och aktivera branschens medarbetare. Vi har arrangerat utmaningar och tävlingar i samband med konferenser och kurser, branschmöten och mässor, internt på företagen och i våra digitala kanaler. Priser i form av fina diplom och specialdesignade T-shirts har delats ut och bärs av stolta vinnare. Drivkraft tillhör inte de virala succéerna (än), men det har effekt. För många har det varit en glad överraskning att det vi gör i branschen kan omsättas i ett roligt och klurigt spel. Och när något är kul så händer det en massa bra saker i oss, vilket i sig ger oss ännu mer motivation och drivkraft.

Ett spel ger möjlighet att bygga in och jobba med många olika känslomässiga triggers som är svåra att få fram på annat sätt. Det går att skapa aha-upplevelser, kluriga utmaningar och en hel rad andra saker som helt enkelt känns bra. Så det är sant som det är sagt: Stoltheten kommer inte på kommando. Men den kan definitivt lekas och kännas fram.

Läs mer om mobilspelet Drivkraft

Malin Thorsén

  • Svensk Energi

  • Projektledare

Projektledare på Svensk Energi, en branschförening med ca 380 företag.

0