SSG On site
case
Samma säkerhetsinformation till alla, ständigt uppdaterad och ständigt närvarande i fickan. Tillsammans har SSG och Sticky Beat tagit ett digitalt sjumilakliv framåt för säkerhet och information på anläggningar med appen SSG On Site. Oskar Nyström har pratat med Marielle Henriksson, utvecklare, Anders Hammar, utvecklare, Tommie S. Ohlson, AD/UX-designer på Sticky Beat och Markus Sjöholm, produktchef för SSG On Site

Skribent: Oskar Nyström

 

SSG och Sticky Beat, hur känner ni varandra?

Anders:
— Vi lärde känna varandra i ett projekt som handlade om gamification som ett sätt att höja säkerhetsmedvetenheten i svensk industri.

Säkerhetsmedvetenheten” blir understruket med rött i Word.

Anders:
— Okej. Just det projektet mynnade i alla fall ut i en prototyp på ett spel, som i sin tur ledde till att vi fick bygga en prototyp på en app för att hantera anläggningars säkerhetsinformation. Den appen har med tiden utvecklats till SSG On Site.

“Oväntat! Hur löd uppdragsbeskrivningen från början?

Anders:
— SSG visste att det fanns utmaningar i att sprida viktig information för entreprenörer på anläggningar. Oftast i samband med så kallade ”storstopp” som industrianläggningar har ett par gånger om året när de stänger ner produktionen och åtgärdar saker. SSG hade ett samarbete med Metsä Board Husum som hade ett inplanerat storstopp hösten 2017. De kunde tänka sig att prova en prototyp på en ny app och vi på Sticky fick uppdraget att bygga den! Det gjorde vi och appen blev en succé!

Kul! Jag vet ju att uppdraget fortsätter kontinuerligt för er. Hur jobbar ni med SSG On Site nu?

Marielle:
— Nu jobbar vi med att vidareutveckla och förbättra funktionaliteten i appen. Det gör vi i nära samarbete med SSG. Vi sätter oss ned och brainstormar nya idéer, funktioner och förbättringar ungefär två gånger om året. Därefter uppdaterar vi appen under hela året enligt en prioriteringsordning. Dessutom kommer det ofta nya ideér från både oss och SSG under tiden vi jobbar, och då brukar vi kunna lägga in det i pågående release.

Anders:
— Precis! Det är en kontinuerlig, agil produktutveckling. On Site har i nuläget ett femtiotal anslutna industrianläggningar, så utvecklingen sker också i samråd med dem. En release kan handla om förbättringar i kartdelen, en annan kanske utseende och stabilitet. Vi jobbar väldigt nära i ett team som kommunicerar nästan varje dag.

Vårt nära samarbete med SSG är en stor del av det som gör att projektet är så roligt att vidareutveckla.

Vilka metoder använder ni för att jobba fram nya versioner av appen? Hur kan man vara säker på att man faktiskt gör en förbättring och inte bara en förändring?

Marielle:
— I och med vår nära kontakt med SSG, deras erfarenhet av säkerhet i branschen samt deras nära kontakt med sina kunder så kan vi resonera oss fram till vad som är vettigt att göra. Ofta får SSG in förfrågningar från sina kunder om ny funktionalitet i appen, eller så kan SSG kontrollera med sina kunder om en idé från oss är önskvärd.

Tommie:
— När vi fått in en tillräckligt stark indikation på att en förändring vore positiv så skapar vi oftast en klickbar prototyp som får gå några varv internt hos oss, SSG och möjligen någon av slutanvändarna. Sen ska den stötas, blötas och förfinas innan förändringen går live i appen.

Anders:
— Funkar det bra så gör vi en full release. Sedan itererar vi!

SSG

För att kunna utveckla en app som ska vara behjälplig i yrkesvardagen så är det förstås viktigt att kunna placera sig i användarens skor. Hur har ni gått tillväga här?

Marielle:
— Vi har intervjuat folk som arbetar som externa entreprenörer, men framförallt har SSG erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och ett nära samarbete med sina kunder. Det har varit intressant och viktigt att få den infallsvinkeln, för annars skulle vi mest sitta och gissa. Från början hade ju vi på Sticky Beat ingen aning om hur det fungerar ute på industrierna. SSG har gett oss mycket kunskap och insikter kring det.

Anders:
— Dessutom har vi besökt anläggningarna och ställt frågor. Vi har upptäckt massor längs resans gång. Anläggningarna tar säkerhet på största allvar. Safety First är ett begrepp som ofta nämns. Det har dock inte alltid varit så, och det känns bra att vara en del av säkerhetsrörelsen! Sen är det ofta otroligt stora långsiktiga projekt de håller på med. Gigantiska maskiner för miljarder kronor! Det är spännande. Det är också otroligt roligt att se hur de använder de verktyg vi faktiskt har satt i händerna på dem. En del är otroligt kreativa!

Återkopplingen säger att appen verkligen gör skillnad på riktigt, och det känns väldigt givande.

Den värmländska glädjen är en av era stöttepelare. Hur tar den sig i uttryck i arbetet med SSG On Site?

Tommie:
— Det känns tydligt i det dagliga snacket med gänget på SSG. Oavsett om det gäller buggrapporter, trevlig helg-önskningar, framtidsplaner eller bara vanligt vardagstugg.

Marielle:
— Att kunna utveckla appen tillsammans med SSG och deras vilja att driva utvecklingen framåt är det som gör hela projektet så bra och roligt att jobba vidare med. Underhåll av webbplatser eller appar kan ibland annars vara lite ”tråkigare” än att bygga något nytt, men så känns det inte alls med SSG.

Anders:
— Det finns en otrolig stolthet och glädje kring de värmländska bruken. På något sätt blir vi en del av det och jag tror att vi kanske har lättare att knyta an till anläggningarna än om vi jobbat på stora, mer anonyma IT-företag.

Om SSG

SSG ägs av Sveriges största skogsindustrikoncerner och arbetar med att göra svensk industi mer produktiv, säker och hållbar. SSG On Site är en en av deras tjänster och finns på omkring 50 industrianläggningar i Sverige.

Hur är det att samarbeta med SSG?

Tommie:
— Jättetrevligt! Allt är bra uppstyrt och det finns ofta gott om tid till att lösa saker vilket är viktigt när vi jobbar med prototyper som gärna får ta några vändor innan de är klara.

Marielle:
— Jag håller med! Vårt nära samarbete med SSG är en stor del av det som gör att projektet är så roligt att vidareutveckla. Vi har en väldigt direkt och snabb kommunikation mellan Sticky Beat och SSG. Har de en idé plockar vi upp den direkt, och om vi har en fråga så svarar de direkt. Det är inte heller bara jobbsnack så SSG känns nästan som våra kollegor.

Vad har varit roligast med SSG On Site hittills?

Tommie:
— Dialogerna. Jag tycker samspelet oss emellan smörjer systemet väldigt bra. Kunskaperna om någon annans yrke är roliga att bära med sig dessutom. Och alla workshops!

Marielle:
— Att SSG själva är så drivna i att utveckla och förbättra appen, och att vi jobbar som ett team tillsammans.

Anders:
— Vi vet att SSG On Site är väldigt uppskattad av både anläggningar och användare, enligt SSG:s mätningar. Återkopplingen säger att appen verkligen gör skillnad på riktigt, och det känns väldigt givande.

ssg

Vilka utmaningar har ni stött på? Vad har varit svårast?

Marielle:
— Det kan ju vara klurigt att skala upp och bygga om funktionalitet för att förbättra och utveckla den, men det är samtidigt roliga utmaningar vilket gör att det inte känns så svårt.

Anders:
— Jag håller med. Vi försöker hitta ett arbetssätt som gör att vi kan fortsätta vara snabba i utvecklingen trots fler användare och den stigande komplexiteten.

Tommie:
— Det är alltid utmanande att sätta sig in i och förstå funktionerna och rutinerna på olika fabriker, men det svåraste hör mycket ihop med det roligaste.

 

Vad tycker SSG då? Vi har pratat med Markus Sjöholm, produktchef för SSG On Site.

 

På vilket sätt påverkas yrkesvardagen för användarna av SSG On Site?

Markus:
— Vardagen påverkas på så sätt att alla har tillgång till relevant information på ett väldigt enkelt sätt. Det är en förändring som är större än vad man kan kanske kan tro. Dels för att det tidigare har varit en omständlig process att över huvud taget få tag på informationen, och dels för att du nu kan vara säker på att du har exakt samma information som dina kollegor. Det är också mycket enklare att uppdatera informationen vid förändringar på en anläggning, till exempel.

Det är många gånger jag varit glad för att få återkoppling och sen ännu gladare för att de tänkt ett steg ytterligare.

För oss som hade svarat “Aldrig eller sällan” på frågan “Hur ofta befinner du dig på en industrianläggning?”: vad är det som är så farligt? Vad kan gå fel?

Markus:
— Först och främst: varje anläggning gör allt de kan för att se till att alla som arbetar där har rätt kompetens, förutsättningar och erfarenhet. Har du inte det så kan vad som helst gå fel. Det kan röra sig om oljespill, illa markerade avspärrningar eller verktyg som ligger och skräpar. Det rör sig trots allt om industrier med maskiner, varma saker, tunga saker, giftiga saker, elektricitet och allt möjligt. Det är här som SSG kan bidra när det kommer till att informera om stort och smått. Var finns uppsamlingsplatsen? Vilka områden får jag, med min behörighet, vistas i? Har det hänt något nytt sedan jag var här sist? Uppfyller jag tillträdeskraven för att komma in på anläggningen?

Varför blev det just en app?

Markus:
— Det var det mest effektiva medlet för att nå det kommunikationsklimat vi ville åt. Mobilen är din ledsagare idag och en app ger väldigt goda förutsättningar för att nå ut med information och funktionalitet.

Hur viktigt är det att SSG On Site uppdateras kontinuerligt? Blir man aldrig färdig?

Markus:
— Jag tror att vi bara har sett början när det kommer till vilken typ av funktionalitet som är möjlig och nödvändig. Säkerhet och kommunikation är ett brett spektra av områden där det finns mängder av utmaningar idag. Att SSG On Site är en digital tjänst gör dels att vi har möjlighet att fortsätta möta de utmaningarna, men också att vi har ett ansvar att hela tiden vara på tårna. Man kan inte bara paketera en lösning och lämna den. Så fungerar det inte längre.

Hur är det att jobba med Sticky Beat?

Markus:
— Det fungerar otroligt bra. De är lyhörda och proaktiva, och den kombinationen är svår att få till. Det är många gånger jag varit glad för att få återkoppling och sen ännu gladare för att de tänkt ett steg ytterligare. Det är ett signum för Sticky Beat, tycker jag. Man får allt man bett om och lite till, och den där passionen springer ur ett genuint intresse för individens upplevelse. Det märks att de bryr sig om människor, och det är en grundstenen i att det blir så bra och genomtänkt.

Glädjen bakom SSG On site

Vi!

Arbetet med SSG On site sker i tätt samarbete med teamet hos SSG. Längs vägen har vi kommit varandra nära och vi har i stort sett daglig kontakt, vilket är en starkt bidragande orsak till tjänstens framgångar.

Aha!

I AHA!-fasen jobbade vi med att hitta insikter för att förstå drivkrafterna som skulle göra projektet framgångsrikt. Det blev då uppenbart att just entreprenörer inte hade samma tillgång till digital information som de anställda på anläggningen, vilket i sig utgjorde en säkerhetsrisk. Det episka målet formulerades som: “Alla ska komma hem i samma skick som när de går till jobbet. Eller bättre.”.

Och!

Till ett stort underhållsstopp på massa- och kartongbruket Metsä Board Husum togs en pilot av SSG On site fram. Över 900 entreprenörer använde appen som sin främsta informationskälla under stoppet. Det gav projektet mängder av insikter och lärdomar att bygga vidare på.

Skapa!

Framgångarna med piloten gav en stadig grund för att utveckla tjänsten ytterligare. Appen utökas med fler funktioner och allt fler anläggningar ansluter sig. SKAPA!-fasen är ständigt pågående och varvas hela tiden med mer WOW! och OCH!

Wow!

SSG On site är en levande tjänst som hela tiden utökas, förändras och förbättras. Det görs agilt och iterativt i tätt samarbete med SSG, industrin och entreprenörer.

Läs mer om vår innovationsmodell Happy Innovation här.