Ditt ECPAT & Nude på nätet
case
Hur kan vi uppmuntra barn och unga att våga ta kontakt och berätta när något allvarligt hänt, som de kanske dessutom känner både skuld och skam för? Hur kan vuxenvärlden nå ut till unga som utsatts för övergrepp, stärka dem och tillsammans hitta ett nästa steg? ECPAT Sverige och Sticky Beat arbetar tillsammans med att hitta sätt att möta barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp. Och vägen dit är att nyfiket och ärligt lyssna in målgruppen, utan pekpinnar eller klapp på huvudet. I arbetet med Nude på nätet och Ditt ECPAT har barnens behov och önskemål fått styra processen.

Skribent: Peter Pasalic Östborg/Kontoret kommunikation

text

– Vi tog reda på hur barn och unga ville nå oss, och nu bygger vi lösningar efter de svaren, säger Sophie Josephson, projektledare för Ditt ECPAT.

– När en arbetar med barn som utsätts för sexuella övergrepp är vi som samhälle skyldiga att se till att barnen är trygga och säkra i kontakten med oss. Det gäller även i samarbetet med barnen i det här projektet. Men det gäller att vara uppmärksam på att skyddet av barnen inte blir ett hinder för att barnen ska kunna delta och tryggt kunna dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Vi måste våga vara öppna, nyfikna och lyssna på barnen på allvar. Barnen är experter på sitt eget liv och tillvaro och som vuxna är vi skyldiga att sätta oss in i barnens verklighet, fortsätter Sophie.

Andreas Stjärnhem, Creative Director på Sticky Beat, berättar att barnrättstanken, att alltid stå på barnets sida, tydligt präglar hela arbetsprocessen.

– Det är roligt att ECPAT alltid utgår från barnets perspektiv och barnets rätt. Att hitta ett tilltal och ett arbetssätt där vi i första hand ser barnens beteenden och behov har varit själva utgångspunkten för vårt arbete.

Barnen är experter på sitt eget liv och tillvaro och som vuxna är vi skyldiga att sätta oss in i barnens verklighet.

ECPAT arbetar mot sexuell exploatering av barn och unga på och utanför nätet. De jobbar konkret och direkt med rådgivning och stöd till barn som utsatts för övergrepp, men även med påverkan och opinionsbildning. För att skapa kontaktvägar mellan barn och organisationen och sprida vetskap om ECPAT Sveriges möjligheter att ta ner kränkande material, startade de tillsammans med Sticky Beat ett innovationsprojekt kring en ny plattform helt inriktad mot barn och unga. Innovationsprojektet är en central del av ett treårigt projekt som syftar till att minska det psykiska lidandet för barn vars sexuellt kränkande bilder och/eller filmer sprids utom deras kontroll och har stöd från Allmänna Arvsfonden.

Men för att bygga nytt behöver man lära känna deltagarna, de som ska använda tjänsten. Man behöver lära känna dem på allvar, veta vad de känner och hur de reagerar. Workshops och kreativa möten alltså. Men när coronapandemin och sociala restriktioner stängde ner alla möjligheter att mötas fysiskt, hur gör man då? En utmaning men ingen omöjlighet visade det sig.

text

Lösningen blev en hybrid mellan en kampanj och kunskapsinhämtning: Nude på Nätet. Genom Snapchat och Instagram nådde man barn och unga som fick ta ställning till olika dilemman och dela med sig av sina erfarenheter. En farhåga var om man verkligen kunde få tillräckligt många i målgruppen att svara, men med hjälp av ett tilltal och en attityd där man tydligt mötte målgruppen på deras villkor blev resultatet överväldigande. Under kampanjens tre veckor hade webbplatsen nästan 15 000 besök, totalt 6 500 svar kom in där barn och unga tog sig igenom olika scenarier och markerade sina gränser för vad som är ett okej beteende och inte på nätet. Inte nog med det, mer än 1 200 fritextsvar kom in där målgruppen gav sina unika perspektiv och reaktioner. Och när man körde kampanjen en andra omgång dubblerades antal svar.

text

Utifrån svaren kunde ECPAT göra rapporten “Ingen vill ha oönskade nakenbilder” som ger en tydlig bild av vad barn och unga tycker är okej när det gäller nakenbilder, gränsdragningar och samtycke på nätet.

text

– Det blev en spinoffeffekt som vi inte kunde ana i förväg, säger Nisse Bryngfors, utvecklare på Sticky Beat.

Utifrån Nude på nätet kunde ECPAT Sverige och Sticky Beat dra lärdomar och utveckla plattformen Ditt ECPAT – en mötesplats där barn och unga kan få hjälp och råd bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet och IRL.

– Vi fick med oss väldigt mycket kunskap från deltagarna och kunde jobba fram många möjliga delar till plattformen. Vi valde att jobba vidare med tre funktioner, de tre som skulle kunna ge bäst effekt, berättar Nisse.

De tre delarna som nu finns på Ditt ECPAT är:

  • En tankedroppe som möjliggör för användarna att reagera och lämna åsikter eller kommentarer på varje del av sidan.
  • Allemanschatten som är en chattlösning där barn och unga kan komma i direktkontakt med ECPAT men där varje konversation också avslutas med frågan om det är okej att berättelsen delas vidare i anonymiserad form vilket möjliggör för fler att ta del av både frågor och svar.
  • Snabbhjälpen där man genom att svara på snabba frågor kan få information eller länkar som man behöver i just sin situation.
text

– Alla tre funktionerna är väldigt starka funktioner som vi kunde ta fram tack vare att vi lärde känna vår målgrupp på djupet, innan vi började forma lösningarna. Nu visste vi att det finns ett behov av att dela med sig av sina berättelser och hjälpa andra, att barn och unga snabbt behöver få råd och tips utifrån just deras personliga behov och att det vore bra att också kunna få spegla sig i andra människor med liknande erfarenheter, säger Andreas.

– Jag måste säga att Allemanschatten är bland det bästa vi någonsin varit med och skapat här på Sticky Beat, det är så oerhört starkt att se barnen berätta om vad de varit med om och också veta att de genom att berätta kan hjälpa många andra.

Vi har gått från att inte ha någon verksamhet för barn och unga till att ha daglig kontakt med målgruppen.

För ECPAT Sverige har projektets två första år förändrat organisationen på många sätt.

– Vi har gått från att inte ha någon verksamhet för barn och unga till att ha daglig kontakt med målgruppen. Vi har gått från att vara en påverkansorganisation till att också bli en organisation för stöd och rådgivning till barn som utsatts för sexuella övergrepp och exploatering. Vårt påverkansarbete utgår också mycket mer från barnens egna berättelser. Det har gett oss helt nya perspektiv, säger Sophie.

Nu fortsätter utvecklingen av Ditt ECPAT. Under år tre kommer också mer fokus ligga på att sprida kunskap om att barn och unga kan få konkret hjälp av ECPAT för att plocka ner sexuellt kränkande material från nätet. Med hjälp av webcrawlern Arachnid och samarbete med organisationen Canadian Center for Child protection kan ECPAT scanna av stora delar av nätet och se till att sidor plockar ner material.

– Vi vet att barn, vars övergrepp dokumenteras, mår sämre bara av vetskapen om att bilderna kan spridas utom deras kontroll. Under nästa år kommer vi därför att fokusera på att, tillsammans med målgruppen, sprida kunskap om hur vi arbetar med nedtagning till barn och unga. Att kunna vara kreativa tillsammans och tänka på lösningar för att kunna ge hopp till de barn vars bilder sprids är häftigt och stort, säger Sophie.

Nude på nätet belönades i april 2021 med Marknadsföreningen i Värmlands pris Guldvargen.

Om ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn.

Glädjen bakom Ditt ECPAT & Nude på nätet

Vi!

All innovation och kreativt skapande bygger på trygghet och förståelse. Därför inleddes samarbetet med ECPAT med en workshop helt inriktad på att lära känna varandra, vilket la grunden till det fortsatta arbetet.

Aha!

Insiktsfasen påbörjades med fysiska workshops tillsammans med ECPAT. När det väl var dags att involvera deltagare i form av barn och unga förändrades förutsättningarna snabbt när pandemin drabbade Sverige. Fysiska workshops gjordes istället om till en digital kampanj för att samla in data, vilket visade sig vara ett lyckat drag.

Och!

Insikterna från workshops, och inte minst den digitala kampanjen, skapade en stabil grund till det fortsatta idéarbetet där ett stort antal idéspår togs fram. Ett urval av idéerna förfinades ytterligare och tre valdes ut för att utgöra ryggraden i en första version av webbplatsen.

Skapa!

Ett sammanhang för de tre idéspåren skapades i form av sajten dittecpat.se. Design och form baserades på ECPATS grafiska profil men anpassades för att bättre tilltala målgruppen. Utöver att implementera de tre huvudspåren togs artiklar och informationssidor fram och befintligt filmmaterial återanvändes på sajten för att skapa så mycket värde som möjligt för användarna.

Wow!

Kampanjen Nude på nätet genererade mängder med data som vi kunde dra insikter av och som också sammanställdes i rapporten “Ingen vill ha oönskade nakenbilder”. Feedback från funktionen Tankedroppen och anonymiserade allemanschattar har också gett nya insikter och idéer för den fortsatta utvecklingen.

Läs mer om vår innovationsmodell Happy Innovation här.