• Samhälle
  • Innovation
  • Social innovation
  • Innovationsprocess
  • Prototyp
  • Koncept
  • Metod
TLDR; Genom att samla eldsjälarna och initiativtagarna i ett brukssamhälle (Hagfors kommun), skapas här en ny metod för att locka fram kreativiteten hos invånarna på nya sätt, vilket gör att det går snabbare och lättare att ta sig från idé till genomförande av nytänkande lösningar.
Diamanter & Järnviljor
case
Har ni någon gång skapat ett konstgjort nätverk som har möjlighet att påverka en hel kommun i en ny riktning? Inte vi heller. Vi kastade ut ordet konstgjort, bytte ut det mot katalysatoriskt och fick jobba med det äkta i att verkligen finna likasinnade som brinner för samma sak. Genom värmländsk skaparglädje hittar vi nu på nya vägar att visa att Värmland är en värdeyta i världsklass tillsammans med Hagfors kommuns invånare.

Utmaningen

I en tid av accelererande förändringstakt fungerar inte längre gamla modeller med långa beslutsvägar anpassat för långsammare förändringscykler, utan vi måste finna andra sätt för att skapa ett livskraftigt Värmland och en attraktiv arbetsyta på alla plan. Trenden för avfolkningsbygder och stadskärnornas död måste vända, och vi väljer därför att göra det med hjälp av lokala förmågor, för att vi tror på den enskilda människans förmåga att själv vara med och skapa sin morgondag. Vi vill visa att genom att engagera personer som redan känner för samma sak, kan vi tillsammans lösa problem, finna nya företagsidéer och hitta bättre arbetssätt genom att ta tillvara på den kunskap, kreativitet och innovationsanda som redan finns, men på ett mycket bättre sätt.

Processen

Allt började med att vi använde vår AHA- och OCH-process för att hitta de viktigaste insikterna som ligger till grund för vad Hagfors Innovation Park behöver vara för att göra mest nytta i Hagfors kommun med omnejd: en frizon för innovation. Frizonen behöver sprida och husera den kreativitet, glädje och upptäckarlust bland de som vill göra en skillnad i en miljö som annars är ovan att ge plats för just det (“jantelagen” eller “bruksmentaliteten”). Så, hur gör man det?

Lösningen

Vår innovationsprocess utgör hjärtat och metoden för att samskapa frizonen för innovation genom det som kallas agil arbetsmetodik. Det innebär att vi från början inte bestämt hur frizonen ska fungera och se ut, utan vi väljer att uppfinna den tillsammans med initiativtagare från olika delar av samhället längs vägen utefter de förutsättningar och behov som enbart kommer till ytan genom att vi testar saker och utvärderar dem löpande. För precis som i så mycket annat vi gör, väljer vi att testa saker i liten skala och ser hur det funkar. Hellre fela tidigt i processen innan man investerat för mycket kraft och pengar, än senare när förhållandet är det motsatta.

Avslutningen av den här första delen av projektet blir ett protoypevent som genomförs på den lokala festivalen Hagforsyran i början av augusti 2019. Där kommer vi att visa vad vi faktiskt kommit på och klarat av inom vår gemensamt uppfunna frizon för innovation. På det sättet hoppas vi få fler att känna och vilja att både orten och vårt län ska vara en möjligheternas plats där ingenting är omöjligt om vi bara bestämmer oss för det.

Resultatet

Redan efter andra träffen har vi kunnat se att någonting har hänt. Engagemanget, glädjen och påhittigheten har verkligen börjat ta fart och vi har redan nu börjat finna initiativ som vi gemensamt vill samskapa oavsett yrkesroller eller förtroendeuppdrag. Inte för att visa upp det för andra, utan för att vi på riktigt vill att det ska ske. Just det är också beviset för att det är resan som är målet och inte målet självt i det här projektet. Vad som i slutändan visas på Hagforsyran är bara en paketering av det verkliga värdet som nu börjat spira och tillväxa: Nya arbetssätt och sätt att tänka på för att vi ska våga visa våra idéer för varandra och därmed också våga samskapa dem till något verkligt.

Det är samma tidiga resultat som också har lagt grunden för fortsatt finansiering av Jordbruksverket.