Create Sparks
case
Livets allra svåraste upplevelser kan ofta träffa oss som allra hårdast just när livet är på väg att ta slut för någon man älskar. Inte minst för att döden ofta är något vi upplever som obegripligt, omänskligt och mörkt, och som vi distanserat oss långt från i vårt moderna samhälle. Så hur kan man förmänskliga döendet med digital upplevelser? Jo, genom att samla den mänskliga kraften i den klan som delar upplevelsen med varandra och låta dem ge den kraften till varandra.

Utmaningen

Palliativ vård vilar på fyra grunder: den fysiska vården, den psykologiska vården, den sociala aspekten och det existentiella perspektivet. Dagens kliniska vård tar sig alltid an de två första grunder men saknar ofta rutiner och verktyg för att de sig an de andra två. Det här blev kristallklart för Jenny Gedda, grundare till företaget Lovely Creations, som nyligen hade förlorat sin syster till cancer och samtidigt börjat upptäcka kraften i digitala tekniker såsom VR. Hon sökte upp oss och ställde frågan: “Kan ni som digital innovationsbyrå ta er an döden och förändra upplevelsen av den när någon vårdas inom palliativ vård?”. Med hela vårt hjärta tog vi oss an Jennys utmaning.

Processen

Vi tog oss an utmaningen som ett innovationsprojekt och använde därför vår innovationsmetod för att se till att vi kunde hitta nya insikter kring palliativ vård och mänskliga interaktioner. För AHA!- och OCH!-fasen satte vi samman två expert-grupper, en bestående av anhöriga och en bestående av vårdpersonal inom palliativ vård. Tillsammans med dessa kunde vi både täcka av insikter kring vårdrummens miljö, mötena med döden och interaktionen mellan människor i dessa vårdsituationer. Dessutom arbetade vi i kreativa workshops för att hitta nya idéer och koncept på hur man kan förmänskliga döendet. Alla dessa insikter och idéer ställde vi sedan mot utmaningen och började vår Skapa!-fas och vår prototyp.

Lösningen

Create Sparks bygger på vår idé om SEE - Shared Emotional Experiencens, helt enkelt att “klanen”, de som delar upplevelsen av någons döende, kan samskapa upplevelser som sedan kan fylla ett vårdrum. Vår prototyp består av en mobilwebb som låter en klanmedlem skapa ett “nu”, en digital upplevelse av t ex ett minnen, en tanke eller en känsla, som sedan kan fylla ett palliativt vårdrum. För att kunna testa detta i fysisk miljö har vi på karlstadkontoret byggt upp en kopia av ett vårdrum och fyllt detta med digifysiska enheter såsom RGB-ledlampor, ljuslister, surroundljudanläggning och väggskärmar.

Resultatet

Våra tester av prototypen har tydligt visat att testpersoner emotionellt förflyttas från upplevelsen av det fysiska vårdrummet till upplevelsen av ett gemensamt “nu”. Prototypen och testresultaten har också lagt grunderna för våra samarbeten med våra nya partners i projektet såsom Stockholms Sjukhem, Region Värmland och DöBra ett nationellt forskningsprogram som bedrivs vid Karolinska Institutet och Umeå universitet.