Wow! Nu lanserar vi Fryshusets nya interna webb!

Jaha vad var det för spännande med det tänker ni då? En internwebb (eller intranät?) är väl inget nytt eller skoj.

Så gick mina tankar för åtta månader när vi satte igång projektet “Fryshusets nya externa webb och interna webb”. Då kändes det otroligt spännande att få hjälpa Fryshuset att skapa en ny, modern digital kommunikationsplattform. Och då var det inom den externa webben och kommunikationen där som vi såg den stora potentialen för Fryshuset. Det vi inte visste då var att vi gemensamt med Fryshuset skulle omdefiniera vår syn på vad en internwebb faktiskt kan och borde vara.

Nu, i januari, lanserar vi Fryshusets internwebb 1.0 och sakta bjuds alla 600+ anställda in. Och dom bjuds in till en plats som är så långt ifrån “intranät” och “dashboard” och andra tekniska synonymer som man kan tänka sig. Det är en plats fylld med Fryshusets själ och energi som kan svara upp till Fryshusets varma vision “Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen”. En plats som bygger på mänsklig kommunikation istället för “lagring av filer och dokument”. Det är, om man så vill, lite förenklat en mix av det vi gillar mest med Facebook, Slack, Instagram, Wikipedia och LinkedIn.

Tillsammans med Fryshuset har vi tagit fasta på deras passion och hjärta och modigt förkastat alla tekniska deviser kring vad en internwebb “borde” innehålla, och istället fokuserat 100% på vad vi vill att den ska vara: en plats för klanen Fryshuset att kommunicera, inspirera och hjälpa varandra. En plats för alla, en plats för Fryshusandan och en plats för life-hacks. En plats som vi nu också gemensamt utvecklar och förbättrar vidare ihop med alla anställda på Fryshuset genom löpande feedback och analyser.

Min stora insikt är att internwebben är en otroligt spännande möjlighet för företag och organisationer att bygga kultur, anda, sprida information och inspiration och framförallt lyfta fram de anställda för att skapa en stark Vi-känsla. Det har verkligen omdefinierat min syn på internwebb och framförallt varför den bör finnas och hur den bör utformas. Det är minst lika värdefullt och spännande som den externa kommunikationen. Kanske ännu mer nu och framåt när jag och andra, med mig, i allt större utsträckning värderar mjuka värden som kultur, flow, samhörighet och meningsfullhet med sitt arbete före lön och andra hårda värden.

Vi hade inte kommit hit utan modet och passionen som Fryshuset på nåt sätt har inbyggt i sina väggar. Det modet har gjort det möjligt för oss att gemensamt att i hög grad jobba agilt och innovativt för att skapa något som ingen av oss såg var möjligt för åtta månader sedan.

Och snart lanserar vi den externa webben. Det har alla chanser att bli ännu ett nytt WOW!

0