Superday - ett sätt att skapa innovation

Väldigt ofta är det resultatet, affärsutvecklingen, den dagliga driften och strategiarbetet som får mest omvårdnad, tid och kärlek i ett företag. Men tänk om det finns något mer och viktigare som vi kan välja att fokusera på? Något som blir en katalysator för de andra fokusområdena? Det finns oftast en potential i företag som väldigt många förbiser eller inte ens funderar över – innovationspotentialen. En potential som inte bara kan ge slutleveranser utan som också hjälper till att bygga företagskulturen till något ännu större.

Innovationspotentialen inom alla företag är enorm. Speciellt om vi kan vara överens om att den finns hos alla på företaget, oavsett roll eller befattning. Dock är innovation som källa oerhört skör, eftersom det många gånger handlar om att öppet dela sina tankar med andra. Många upplever det som obehagligt om förutsättningarna inte finns för att det ska kännas tryggt.

Lek, nyfikenhet och upptäckarlust är en förutsättning för innovation och kreativitet.

Just därför måste den som har innovation i sikte se över mer än processer och team för att nå framgång. Även miljön runt omkring som kultur, tiden för innovation och samspelet mellan människor måste tas om hand för att verkligen ge utrymme så att idéer kan frodas, spridas och utvecklas.

Tidsavgränsning och kreativitet går sällan hand i hand

Till exempel går tidsavgränsning och kreativitet sällan hand i hand, eftersom fantastiska idéer sällan kommer på beställning. Därför är det viktigt att skapa tidsfönster med jämna mellanrum, så att det finns möjlighet för idé-embryon att ta form. Annars är det väldigt lätt att hamna i ett “Jag tar det efter det här projektet, eller efter det här, eller efter det här…”, en strategi som ofta leder till den onda cirkeln att företagets innovationsglöd och kraft till slut falnar. Det är just de sakerna vi försöker jobba löpande med på Sticky Beat på olika sätt, för att hålla hög kreativ nivå på oss själva och i våra projekt över tid. Ett av de sätten är vår Superday.

En heldag varannan månad med fullt fokus på innovation och kreativitet. Och att ha roligt.

Syftet med Superday är att lära av varandra, ge sig hän åt något som man är intresserad av och helt enkelt ha kul. Man hinner sällan klart med sitt projekt under den arbetsdag som Superday pågår, men det spelar ingen roll. Slutresultatet är oviktigt. Det vi försöker nå fram till är just fri innovations- och kreationstid, helt utan krav, som det sällan finns utrymme för annars. Om det skulle utkristalliseras något, så är det som sidoeffekt, snarare än som ett konkret mål.

Superday handlar heller inte om att lära sig exakt hur en mjukvara fungerar eller om att utveckla helt färdiga koncept. Det handlar om att ha idéer, utforska nya områden, vara nyfiken och våga vara kreativ.

“Är det möjligt att göra det här?”

Idén till Superday kom bland annat från de ständigt återkommande förfrågningarna från våra potentiella kunder: “Är det möjligt att göra det här?”. En befogad fråga, men samtidigt omöjlig att besvara, eftersom det sällan fanns tid över till att just experimentera med de mjukvaror och idéer som skulle kunna göra det möjligt. Så när väl tanken var född, dröjde det inte länge förrän den formaliserades och resulterade i vårt Superday som det ser ut idag.

Exempel på det som har utvecklats eller testats under våra Superdays är:

  • K.O Ping Pong – som utvecklades för att göra pingismatchen rättvis för första gången någonsin. Med hjälp av poängräkning skapades ett automatiskt handikappssystem, där nätet flyttas för att anpassa spelytan efter de spelandes skicklighet, för att på så vis utmana den skicklige mer och vice versa.
  • Stå-på-händer-appen – utvecklades på grund av den problematik som uppstår om man vill ta tid på hur länge man själv kan stå på händer. Vem ska starta tidtagningen när man väl står på händer i ensamheten? Det appen då gör, är att registrera när den vänds upp och ner och i samband med det då slår av och på tidtagningen!
  • Animationssystemet Spine – testades för att våra utvecklare skulle få “känna” på systemets olika funktioner. Under Superday animerades då en karaktär och hans kroppsdelar för att den skulle kunna springa, trilla omkull och sedan resa sig – om och om igen.
  • Pratlådan – var en liten, liten dator (en raspberry pi) som kopplades till en mjukvara med röstsyntes. Som resultat kunde sedan vem som helst skriva in valfritt ord eller fras på valfri dialekt på en hemsida, vilken sedan spelade upp det i Pratlådan på Sticky Beats kontor.
  • Modelleringsprogrammet Magica Voxel – testades för att utveckla ett “voxelspel”. Voxel är en teknik som går ut på att modellera grafik och spel 3D-klossar (voxels).
  • Spelplattformen Unity – testades för att utveckla spel i 3D-miljö.

Från Superday har det också ibland blivit “sidoeffekter” av de projekt som våra Sticky Beat:are arbetat med – multipla gånger. En Superday där nyfikenheten och leklusten faktiskt ledde fram till en lösning på en utmaning i ett senare projekt, kan utforskandet av Firebase nämnas. Anledningen till att det inledningsvis var intressant att testa låg i att det var ett realtidssystem som gjorts lättillgängligt, lättanvänt och skalbart. Dessutom krävdes ingen installation på en egen server. Firebase var på den tiden inte välkänt, utan blev en sorts dörröppnare till ett nytt område och därmed nya möjligheter (Firebase köptes senare upp av Google i syfte att slippa uppfinna hjulet igen när det redan fanns ett användarvänligt realtidssystem på marknaden).

Två projekt som båda visar på den magi som våra kunder förälskar sig i

Det som gjordes med Firebase var ett multiplayer sudoku, mest för att få känna på hur systemet fungerade och vilka möjligheter och begränsningar som fanns. En dags lekande och skapande där erfarenheterna långt senare faktiskt kunde användas i det skarpa projektet “Movin Movin” och nu senast då Fasadspelet för Wermland Opera skapades. Två projekt som båda visar på den magi som våra kunder förälskar sig i, tack vare att vi vågar utforska det okända och förena det med det som redan är känt.

Det finns många saker som Superday bidrar till på Sticky Beat. Inte bara att det gör jobbet ännu roligare, eller att man får betalt för att leka. Det är också en dag och ett upplägg som väldigt tydligt visar på den värdegrund vi alla värnar om och vill fortsätta att bygga vidare på.

Värdet av att våra anställda får förverkliga sig själva och sin egen potential föder en företagskultur och eldar på den nyfikenhet och skaparlust som sedan kommer att bidra om och om igen till vår trivsel och skaparkraft i flera år framöver. Just den typen av kultur och företagsklimat som behövs för att komma åt den innovationspotential som vi vet finns förborgad i “väggarna” hos oss redan nu. Tricket är bara vara kluriga nog att locka fram den!

Hur tänker ni runt ert företags, ert teams eller ert eget innovativa spelrum? Vad gör ni för att utforska och förverkliga innovationspotentialen som organisation eller på individnivå?

0