Hur en lyckad bannerkampanj misslyckas

Din banner är tydlig, grymt säljande och lockande. Den drar till sig uppmärksamhet, är optimerad med en tydlig CTA-knapp (Call-to-action), har inspirerande bilder och text som målgruppen kan relatera till. Den får hur många klick som helst och din CTR (Click-through-rate) är jättehög! Innebär det att du är klar och din kampanj är lyckad?

En banner är oftast kopplad till en landningssida. Att man har lyckats generera många klick på bannern är bra och en förutsättning för en lyckad kampanj. Men vad tjänar alla klick till om landningssidan inte är användarvänlig eller optimerad? Om innehållet inte är relevant och besökaren inte konverterar?

Själva makrokonverteringen ligger i att besökaren ska köpa en produkt, registrera sig för ett medlemsskap, dela artiklar eller kanske ladda ned en PDF. Dessa actions sker ofta på landningssidan och där får makrokonverteringen en central roll.

När väl besökaren är på landningssidan, är det avgörande att ta hand om hen genom att vägleda och optimera upplevelsen i hela flödet. På landningssidan har man nämligen endast någon sekund på sig att övertyga besökaren att hen ska handla eller bli medlem hos just DIG och inte hos någon annan. Landningssidan ska på ett enkelt och smidigt sätt leva upp till det som utlovats i bannern. En nöjd kund är en lojal kund och lojalitetsvärde är ett bra mikromål.

Vanliga orsaker till att besökaren inte konverterar:

  • Brist på förtroende- och trygghetselement
  • Bristande eller dålig navigering
  • Varukorgen är skymd eller svår att hitta
  • Avsaknad av tydliga CTA-knappar
  • Långa och krångliga kassaformulär
  • För få eller svaga värdeelement
  • Sidan har en spretig design
  • Infon på bannern överensstämmer inte med landningssidan

Många bäckar små gör en stor å!

För att nå till det slutgiltiga makromålet är det viktigt att du ser till att analysera och optimera flödet (mikromålen) på vägen så att dina affärsmål möter besökarens behov och mål.

Börja med att definiera dina mål för att ha tydliga riktlinjer att följa efter. Ett mikromål är bannern som ska ge klicks till en landningssida. Ett annat kan vara kundlojalitet som byggs av värde- och förtroendeelement på sidan. Ett till kan vara relevant information och tydliga CTA knappar som vägleder besökaren vidare i processen.

Det är nu det roliga börjar. Med hjälp av beteendedata och användartester kan vi lära dig hur era besökare beter sig och interagerar med er kampanj. Utifrån det kan vi utveckla nya testhypoteser och A/B testa dessa för att optimera din kampanj.

Användartester – För att upptäcka beteendemönster hos målgrupperna gör vi användartester både på banner och landningssida. Vi jobbar med guerilla tester, eye-tracking, heatmaps, inspelningar, formulär och massa andra spännande analysverktyg!

Webbanalysverktyg – Det är viktigt att koppla ett analysverktyg till din sajt för att kunna analysera trafiken som kommer in och det är viktigt att inte bara titta i standardrapporterna. Vi utvecklar dem med andra mätpunkter och bygger nya rapporter för att få en mer fördjupad förståelse kring besökarnas beteendemönster.

A/B tester – När vi har analyserat datan och identifierat läckorna, tar vi fram förbättringshypoteser och testar vilken text, bild, funktionalitet och annat på din sajt som får besökarna att utföra de önskvärda aktiviteterna.

Nu kan du lyckas med hela kampanjen!

Så ta dig från ett bra vetande till ett ännu bättre vetande genom att analysera, utveckla, testa, förbättra och optimera hela flödet. Oftast handlar det endast om små förbättringar och justeringar, men det kan ge en stor försäljningsökning. Det är lika viktigt att jobba för kundresan så att den lyckade bannern också ger en lyckad avkastning på landningssidan, där den faktiska konverteringen sker!

Vill du veta mer om hur du kan öka din konverteringsgrad? Kontakta oss här.

 

0